Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Udruženje/Institut internih revizora u BiH kao jedino strukovno udruženje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u svojstvu punopravne članice Svjetskog instituta internih revizora (vlasnika Međunarodnih standarda interne revizije) koji je temeljem potpisanog Sporazuma o pravima i obavezama sa svjetskom asoscijacijom internih revizoraovlašten za tumačenje i prevod Standarda, te posjeduje saglasnost za organizaciju edukacije i izdavanje certifikata “Ovlašteni interni revizor” na teritoriji Bosne i Hercegovine, svim zainteresiranim licima upućuje

 

                                                                                        POZIV

 

 

za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

Prema Pravilniku o edukaciji i certifikaciji ovlaštenih internih revizora u Bosni i Hercegovini za školsku 2017. godinu organizujemo pristupanje ispitu za sticanje zvanja "ovlašteni interni revizor" za oblasti:

1. budžet/proračun (javni sektor) i neprofitne organizacije

2. privreda/gospodarstv

3. banke i ostale finansijske institucije

4. informacione tehnologije - IT

Ispit će se organizovati bez prethodne obuke na način da će svi prijavljeni kandidati dobiti potrebnu literaturu za pripremu ispita po modulu koji odaberu.

 

Planirani termin II ispitnog roka je 22.04.2017. godine (subota) u prostorijama Instituta internih revizora - ulica Dolina 2/II, Sarajevo

 

 

Za vrijeme pripreme ispita kandidati imaju mogućnost zakazati konsultacije kod predavača po cijeni od 100 KM + PDV

 

Pravo za pristupanje ispitu imaju sljedeći kandidati:

1. VSS (VII stepen) + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV, (cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta interna revizija - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

2. 180 ECT + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,(cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

3. 240 ECT + 1 godina radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,(cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta interna revizija - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

4. Ovlašteni revizor; cijena : 750,00 KM+ PDV ,(cijena uključuje polaganje predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

5. Magistri ekonomske struke (oblast : računovodstvo i revizija ); cijena : 750,00 KM + PDV (cijena uključuje polaganje predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

 

Polaznici koji posjeduju zvanje “ovlašteni interni revizor” stečen kod Udruženja internih revizora Republike Srpske, imaju obavezu polaganja sljedećih oblasti: Prakse interne revizije” i Specijalstički modul koji odaberu (Interna revizija u javnom sektoru, privredi ili finansijskim institucijama); cijena: 500 KM + PDV

 

Uslovi za pristupanje 1. Visoka stručna sprema;

2. Minimalno tri godine radnog iskustva (kandidati koji nemaju radno iskustvo u trajanju tri godine, mogu pristupiti polaganju ispita, s tim da certifikat o zvanju stiču nakon ispunjenja ovog uslova);

 

3. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

Potrebna dokumentacija: 1. Popunjenja pristupnica

2. Diploma o stečenom zvanju VSS, magistru struke, odnosno ovlaštenom revizoru 3. Potvrda o radnom iskustvu

4. Ovjerena izjava o nekažnjavanju (kod Općine) 5. Kopija lične karte

MOLIMO VAS DA NA OVAJ MAIL POTVRDITE VAŠE UČEŠĆE I DOSTAVITE POPUNJENU PRISTUPNICU U PRILOGU.

Nakon potvrde učešća, molimo Vas da nam na adresu dostavite ostalu potrebnu dokumentaciju. Po dobivanju predračuna za uplatu školarine, obavijestićemo vas o preuzimanju literature.

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba: Kurspahić Alena

Mail: info@interni-revizori.info

Telefon: 033 251 700

 

Udruženje/Institut internih revizora u BiH