Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Shodno važećem Pravilniku o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH, obavještavamo Vas da je za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru Federacije BiH, nakon 01.01.2017. godine  isključivo važeći certifikat izdat od strane Federalnog ministarstva finansija, u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika.

Certifikati izdati od strane Udruženja/Instituta internih revizora u BiH zaključno sa 31.12.2015. godine, smatraju se važećim za Federalno ministarstvo finansija, u skladu sa članom 20. navedenog Pravilnika