Hrvatska zajednica računovođa i financijskih radnika

19. SAVJETOVANJE "INTERNA REVIZIJA I KONTROLA"

29.09. - 01.10.2016. godine, Lovran - hotel Excelesior

Više detalja: http://www.rif.hr/sekcija-internih-revizora/savjetovanja

Prijave za clanove IIA u BiH slati na:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Kotizacija: 400 KM

Smjestaj: Svi ucesnici direktno rezervisu smjestaj

ŠKOLA ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠTENI INTERNI REVIZOR"

Udruženje/Institut internih revizora u BiH kao jedino strukovno udruženje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u svojstvu punopravne članice Svjetskog instituta internih revizora (vlasnika Međunarodnih standarda interne revizije) koji je temeljem potpisanog Sporazuma o pravima i obavezama sa svjetskom asoscijacijom internih revizora ovlašten za tumačenje i prevod Standarda, te posjeduje saglasnost  za organizaciju edukacije i izdavanje certifikata “Ovlašteni interni revizor” na teritoriji Bosne i Hercegovine,  svim zainteresiranim licima upućuje

 

POZIV

za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

 

Prema Pravilniku o edukaciji i certifikaciji ovlaštenih internih revizora u Bosni i Hercegovini za školsku 2016. godinu organizujemo pristupanje ispitu za sticanje zvanja "ovlašteni interni revizor" za oblasti:

1. budžet/proračun (javni sektor) i neprofitne organizacije

2. privreda/gospodarstvo

3. banke i ostale finansijske institucije

4. informacione tehnologije - IT

 

Ispit će se organizovati bez prethodne obuke na način da će svi prijavljeni kandidati dobiti potrebnu literaturu za pripremu ispita po modulu koji odaberu.

Planirani termin I ispitnog roka je 19.11.2016. godine (subota).

Za vrijeme pripreme ispita kandidati imaju mogućnost zakazati konsultacije kod predavača po cijeni od 100 KM + PDV

 

Pravo za pristupanje ispitu imaju sljedeći kandidati:

1. VSS (VII stepen) + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV, (cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta interna revizija - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

2. 180 ECT + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,(cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

3. 240 ECT + 1 godina radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,(cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta interna revizija - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

4. Ovlašteni revizor; cijena : 750,00 KM+ PDV ,(cijena uključuje polaganje predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

5. Magistri ekonomske struke (oblast : računovodstvo i revizija ); cijena : 750,00 KM + PDV (cijena uključuje polaganje predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

Polaznici koji posjeduju zvanje “ovlašteni interni revizor” stečen kod Udruženja internih revizora Republike Srpske, imaju obavezu  polaganja sljedećih oblasti: “Prakse interne revizije” i Specijalstički modul koji odaberu (Interna revizija u javnom sektoru, privredi ili finansijskim institucijama); cijena: 500 KM  + PDV

 

Uslovi za pristupanje

1. Visoka stručna sprema;

2. Minimalno tri godine radnog iskustva (kandidati koji nemaju radno iskustvo u trajanju tri godine, mogu pristupiti  polaganju ispita, s tim da certifikat o zvanju stiču nakon ispunjenja ovog uslova);

3. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

 

Potrebna dokumentacija:

1. Popunjenja pristupnica

2. Diploma o stečenom zvanju VSS, magistru struke, odnosno ovlaštenom revizoru

3. Potvrda o radnom iskustvu

4. Ovjerena izjava o nekažnjavanju (kod Općine)

5. Kopija lične karte

 

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osoba: Jasmina Spahic, sekretar

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Telefon: 033 251 700

Udruženje/Institut internih revizora u BiH

 

 

Više članaka...

Stranica 1 od 7

Početak
«
1

 

 

Web Anketa

Vaš omiljeni web browser

Kontakt info

Adresa: Dolina br 2, Marijin Dvor, 71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 251 700;
Fax: + 387 33 251 701;
Email: info@interni-revizori.com
URL: www.interni-revizori.com
ID broj: 4201063520004,
Transakcijski račun:
UniCredit Zagrebačka banka
3383202266338176