XV GENERACIJA ŠKOLE INTERNIH REVIZORA

Udruženje/Institut internih revizora u BiH kao jedino strukovno udruženje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u svojstvu punopravne članice Svjetskog instituta internih revizora (vlasnika Međunarodnih standarda interne revizije) koji je temeljem potpisanog Sporazuma o pravima i obavezama sa svjetskom asoscijacijom internih revizora ovlašten za tumačenje i prevod Standarda, te posjeduje saglasnost za organizaciju edukacije i izdavanje certifikata “Ovlašteni interni revizor” na teritoriji Bosne i Hercegovine, svim zainteresiranim licima upućuje

 

POZIV

za pristupanje ispitu za sticanje zvanja “ovlašteni interni revizor”

 

Prema Pravilniku o edukaciji i certifikaciji ovlaštenih internih revizora u Bosni i Hercegovini za školsku 2017. godinu organizujemo pristupanje ispitu za sticanje zvanja "ovlašteni interni revizor" za oblasti:

1. budžet/proračun (javni sektor) i neprofitne organizacije

2. privreda/gospodarstvo

3. banke i ostale finansijske institucije

4. informacione tehnologije - IT

 

Ispit će se organizovati bez prethodne obuke na način da će svi prijavljeni kandidati dobiti potrebnu literaturu za pripremu ispita po modulu koji odaberu.

Planirani termin I ispitnog roka je 25.03.2017. godine (subota), u Banja Luci u prostorijama Univerziteta za poslovne studije (UPS Banja Luka).

Za vrijeme pripreme ispita kandidati imaju mogućnost zakazati konsultacije kod predavača po cijeni od 100 KM + PDV.

 

Pravo za pristupanje ispitu imaju sljedeći kandidati:

1. VSS (VII stepen) + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV, (cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta interna revizija - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

2. 180 ECT + 3 godine radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,(cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

3. 240 ECT + 1 godina radnog iskustva u struci; cijena : 1.000,00 KM + PDV,(cijena uključuje polaganje općeg dijela predmeta - 250 KM + PDV, predmeta interna revizija - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

4. Ovlašteni revizor; cijena : 750,00 KM+ PDV ,(cijena uključuje polaganje predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

5. Magistri ekonomske struke (oblast : računovodstvo i revizija ); cijena : 750,00 KM + PDV (cijena uključuje polaganje predmeta "Interna revizija" - 500 KM + PDV i specijalističkog modula po izboru: 250 KM + PDV)

Polaznici koji posjeduju zvanje “ovlašteni interni revizor” stečen kod Udruženja internih revizora Republike Srpske, imaju obavezu polaganja sljedećih oblasti: “Prakse interne revizije” i Specijalstički modul koji odaberu (Interna revizija u javnom sektoru, privredi ili finansijskim institucijama); cijena: 500 KM + PDV

 

Uslovi za pristupanje

1. Visoka stručna sprema;

2. Minimalno tri godine radnog iskustva (kandidati koji nemaju radno iskustvo u trajanju tri godine, mogu pristupiti polaganju ispita, s tim da certifikat o zvanju stiču nakon ispunjenja ovog uslova);

3. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan;

 

Potrebna dokumentacija:

1. Popunjenja pristupnica

2. Diploma o stečenom zvanju VSS, magistru struke, odnosno ovlaštenom revizoru

3. Potvrda o radnom iskustvu

4. Ovjerena izjava o nekažnjavanju (kod Općine)

5. Kopija lične karte

MOLIMO VAS DA NA OVAJ MAIL POTVRDITE VAŠE UČEŠĆE I DOSTAVITE POPUNJENU PRISTUPNICU U PRILOGU.

Nakon potvrde učešća, molimo Vas da nam na adresu dostavite ostalu potrebnu dokumentaciju. Po dobivanju predračuna za uplatu školarine, obavijestićemo vas o preuzimanju literature.

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba: Kurspahić Alena

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Telefon: 033 251 700

Udruženje/Institut internih revizora u BiH

SEMINAR "FINANSIJSKE PREVARE"

Postovani clanovi i ostali zainteresirani ucesnici,

 

Udruzenje/Institut internih revizora u BiH u suradnji sa Akademijom za nacionalnu bezbjednost vas poziva na Seminar koji ce biti na temu „Finansijske prevare“, namijenjen internim revizorima u finansijskim institucijama, javnom sektoru privredi, kao i ostalim zainteresiranim ucesnicima, koji ce se odrzati 09.02.2017. godine (cetvrtak) u Vanjsko trgovinskoj komori BiH, Ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

 

Kotizacija za aktivne clanove Instituta internih revizora: 200 KM + PDV

Kotizacija za sve ostale zainteresirane clanove:  220 KM + PDV

 

Placanje kotizacije:  gotovinom ili ziralno na trn. br. 3383202266338176 otvoren kod Uncredit banke d.d.

 

Prijave mozete slati na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , sa naznakom kojoj sekciji prisustvujete.

 

PROGRAM RADA SEMINARA

Teme i sati dogadjaja:

10.00 - Svecano otvaranje 

10.00 - 12.00
Prevare u bilansu u vezi sa kreativnim racunovodstvom
Predavac - Dr  Nenad Kaludjerovic


12.10 -12.15
Pauza

12.15 - 13.30
Platforma za globalni digitalni novac: put u neizvjesnost globalnih finansija
Predavac - ph.d Dragan Đurđević - ​Akademija za nacionalnu bezbjednost

13.30-14.00
Pauza

​14.00-14.50
Izrada strategije interne revizije i komunikacija sa vlasnicima poslovnih procesa u planiranju aktivnosti.

Predavac - Snjezana Batricevic

14.50 - 16.00
Merenje efikasnosti upravljanja rizicima
Predavac - ph d Zdenko Adelsberger

Više članaka...

Stranica 1 od 11

Početak
«
1

 

 

Web Anketa

Vaš omiljeni web browser

Kontakt info

Adresa: Dolina br 2, Marijin Dvor, 71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 251 700;
Fax: + 387 33 251 701;
Email: info@interni-revizori.com
URL: www.interni-revizori.com
ID broj: 4201063520004,
Transakcijski račun:
UniCredit Zagrebačka banka
3383202266338176